Slideshow by allimaginations.com

ZAŠTITA PRAVA

©2013 Marko Jevitc and All Imaginations All Rights Reserved

Sav materijal koji se objavljuje u Himenesovom sajtu zaštićen je kod nadležnih agencija za zaštitu intelektualne svojine. Drugim rečima kazano, bilo kakvo kopiranje, umnožavanje ili redistribucija sadržaja i dizajna web site kažnjiva je po zakonu.

Pravo na kopiranje, umnožavanje i redistribuciju sadržaja i dizajna sajta, možete da dobijete isključivo od kreatora sajta.

U principu, kada respektabilne institucije i/ili ličnosti zatraže od kreatora pravo da koriste, umnožavaju i/ili redistribuiraju sadržaj ili dizajn sajta, oni će to mogu da dozvole. S tim u vezi, kreatori nemaju prava da vam odobre korišćenje sadržaja ili dizajna koji potiču od saradnika u gradnji ovog sajta (putem teksta, prevoda, koncepta i slično). To pravo mogu samo da vam daju autori (saradnici).

U slučaju nezakonitog korišćenja materijala ovog sajta, kreatori i autori zadržavaju pravo da zatraže zadovoljenje svojih prava pred nadležnim sudovima

Vrh