Slideshow by allimaginations.com

Standardi

 

Kada govorimo o standardima Himenesovog web site, tada imamo na umu one standarde koji štite posetioce ove internet prezenacije od neželjenog sadržaja, zatim, zaštitu dece na netu, pravo na privatnost surfera koji posećuje ovu prezentaciju, zaštitu intelektualnih i kreativnih prava autora koji objavljuju sadržaje unutar ove prezentacije i, konačno utvrdjujemo i profesionalne standarde s kojim se rukovodimo prilikom odabira i objavljivanja tekstova u web site.

Standardi o bezbednosti i zaštiti upodobljeni su sa aktuelnim regulativama zemalja Jugoistočne Evrope, sa regulativama EU, US, Australije, Japana, Južne Koreje, Brazila, Kine, Tajlanda, Singapura i Indije. Drugim rečima kazano, mi poštujemo najstrože kriterije za bezbedno surfovanje (safe surf) kroz ovu interenet prezentaciju (web site). Reč je pre svega o tehničkim i etičkim standardima kojeg web site treba da zadovolji kako bi bio u saglasnosti sa standardima pomenutih država (ili asocijacije država).

Vrh